Stro­keam­bu­lan­sen ryc­ker ut

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■VÅRD. En am­bu­lans med spe­ci­al­ut­rust­ning ska ge stroke­pa­ti­en­ter snab­ba­re vård. Via högupp­lös­ta vi­de­o­ka­me­ror kan en neu­ro­log be­dö­ma pa­ti­en­ter­na re­dan un­der fär­den mot sjuk­hu­set. Sve­ri­ges förs­ta stro­keam­bu­lans tas nu i re­gul­järt bruk i Häss­le­holm, skri­ver Kristi­an­stads­bla­det.

– Ge­nom att vi in­häm­tar mer in­for­ma­tion om pa­ti­en­ten som är på väg in spa­rar vi tid vid hand­lägg­ning­en på sjuk­hu­set. Då är pa­ti­en­ten fär­di­gun­der­sökt, vi kan ba­ra lyf­ta in till rönt­gen och se­dan star­ta propp­lö­san­de be­hand­ling om det be­hövs, sä­ger Mag­nus Es­björns­son, neu­ro­log på Häss­le­holms sjuk­hus. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.