Po­li­sen hyl­lar last­bils­chauf­för

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■BROTT. Po­li­sens jakt på en dro­gad fö­ra­re på E22 i Ble­kinge för­ra vec­kan ha­de kun­nat slu­ta il­la. I en ron­dell kör­de han runt ett varv och bör­ja­de se­dan kö­ra mot mö­tan­de tra­fik på en en­fi­lig väg. Men han stop­pa­des av en last­bils­chauf­för, som träng­de in ho­nom mot mitt­stängs­let så att van­sin­nes­fär­den av­bröts.

Karls­kro­na­po­li­sen hyl­lar nu chauf­fö­ren Andre­as Ross.

– Vi är väl­digt tack­sam­ma. Han hind­ra­de den här per­so­nen från att ska­da and­ra tra­fi­kan­ter, sä­ger po­li­sen Jo­nas Ste­in­bach Klar till SVT. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.