It-sä­ker­hets­hjäl­te gri­pen i USA

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■USA. Den brit­tis­ke It­ex­per­ten Mar­cus Hutchins greps i ons­dags i Las Ve­gas. Han miss­tänks ha ska­pat ett vi­rus som kan stjä­la an­vän­dar­namn och lö­senord från bank­kun­der.

Hutchins hyl­la­des som en hjäl­te i maj ef­ter att ha stop­pat Wan­nacry­vi­ru­set som an­vän­des för den hit­tills störs­ta ut­press­ning­s­at­tac­ken på nä­tet. Över 150 län­der drab­ba­des.

Fle­ra ex­per­ter på It­brotts­lig­het ifrå­ga­sät­ter miss­tan­kar­na. ”Han äg­na­de sin kar­riär åt att stop­pa vi­rus, in­te att ska­pa dem”, skri­ver It­ex­per­ten Andrew Mab­bitt. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.