Mass­grav hit­tad i ira­kisk Is-stad

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

IRAK. Ira­kis­ka sol­da­ter har hit­tat en mass­grav i sta­den Ra­ma­di som ti­di­ga­re hål­lits av terrorgrup­pen IS.

I gra­ven låg li­ken ef­ter 40 män med skott­ska­dor i hu­vu­det, vil­ket ty­der på att IS skju­tit dem al­la, rap­por­te­rar en ta­les­man för An­bar­pro­vin­sens mar­tyr­kom­mit­té.

Ra­ma­di in­togs av Is­styr­kor 2014. Ar­mén lyc­ka­des åter­ta sta­den 2015.

Sol­da­ter har stött på fle­ra ti­o­tal lik­nan­de spår av ex­tre­mis­ter­nas väl­de i de­lar av nor­ra och väst­ra Irak. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.