Fak­ta: Alep­potvål

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Alep­potvå­len ska ha till­ver­kats i om­kring 3 000 år.

Själ­va till­verk­ning­en av två­len, som be­står av oliv­ol­ja, la­ger­bärs­ol­ja, lut och vat­ten, tar tre da­gar. Två­len ska se­dan tor­kas i en viss tem­pe­ra­tur i nio må­na­der.

In­nan kri­get bröt ut i Sy­ri­en 2011, ska om­kring 50 tvål­fa­bri­ker ha fun­nits i Alep­po.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.