Man­nens skägg blev hans rädd­ning

Hallands Nyheter - - Konsument -

BÖTER: Gö­ta hov­rätt fri­ar en man som ti­di­ga­re dömts för fort­kör­ning i Lin­kö­pings tings­rätt, skri­ver Da­gens Ju­ri­dik. För två år se­dan döm­des man­nen till 4 000 kro­nor i böter. Bi­len ha­de fång­ats på en fart­ka­me­ra. Man­nen med­gav att det var hans bil, men häv­da­de att det in­te var han som kör­de. Hov­rät­ten läg­ger vikt vid att man­nen häv­dat att han ha­de skägg vid till­fäl­let, vil­ket per­so­nen på bil­den sak­na­de. Upp­gif­ten om skäg­get har fått stöd från ett vitt­ne som be­rät­tat att han ald­rig sett man­nen ut­an skägg. (Test­fak­ta)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.