Rätt till er­sätt­ning vid över­bo­kat flyg

Hallands Nyheter - - Konsument -

EU-RÄTT: Har du ne­kats gå om­bord på ditt plan på grund av över­bo­kat flyg? Om flyg­ning­en om­fat­tas av EU:S för­ord­ning om flyg­pas­sa­ge­ra­res rät­tig­he­ter har du rätt att få kom­pen­sa­tion av flyg­bo­la­get, skri­ver Kon­su­ment Europa. Kom­pen­sa­tio­nen lig­ger på 250–600 eu­ro be­ro­en­de på flyg­re­sans längd. I vis­sa fall hal­ve­ras be­lop­pet om du blir om­bo­kad till en an­nan flyg­ning. Rät­ten till er­sätt­ning gäl­ler ba­ra om du ne­kats mot din vil­ja – om du fri­vil­ligt ac­cep­te­rat att av­stå din plats har in­te rätt till så­dan kom­pen­sa­tion. (Test­fak­ta)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.