Li­te om: Jo­nas Jo­hans­son

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Född: I Kristi­an­stad 1987. * Bor: Oli­ka plat­ser, ba­sen i Glom­men men flyt­tar till flick­vän­nen i Stock­holm i mit­ten av au­gusti. * Gör: In­stal­la­tio­ner, lä­ra­re, formgivare, upp­trä­der med ljus­konst. Bör­jar som lä­ra­re på Beck­mans de­sign­sko­la den 15 au­gusti. * Fa­milj: För­äld­rar, sys­kon och flick­vän­nen Ro­se. * In­tres­sen: Spring­er, me­di­te­rar, spe­lar li­te spel, re­ser på fes­ti­va­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.