Re­ge­ran­de mäs­ta­ren mis­sar US Open

Hallands Nyheter - - Sporten -

TEN­NIS: Världs­fy­ran Stan Wawrin­ka kom­mer in­te kun­na för­sva­ra sin ti­tel i US Open. Schwei­za­ren är knä­ska­dad och mås­te ope­re­ras.

”Det här var mitt en­da val om jag vill fort­sät­ta täv­la på topp­ni­vå i många år fram­ö­ver”, skri­ver 32-åring­en på sin Fa­ce­book-si­da.

Den tre­fal­di­ge grand slam-vin­na­ren mis­sar res­ten av sä­song­en.

Se­dan ti­di­ga­re har No­vak Djo­ko­vic läm­nat sam­ma be­sked. Bå­da sik­tar på att va­ra till­ba­ka i spel 2018.

Världs­et­tan An­dy Mur­ray är ock­så ett frå­ge­tec­ken in­för US Open. Höft­ska­dan som häm­ma­de brit­ten i Wim­ble­don fick ho­nom även att tac­ka nej till Mas­ters-tur­ne­ring­en i To­ron­to.

Ve­te­ra­ner­na Ra­fael Na­dal och Ro­ger Fe­de­rer, världs­tvåa re­spek­ti­ve världs­trea, är dä­re­mot fris­ka och re­do för den ame­ri­kans­ka hardcourt­sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.