Ös­tersund: ”Vi har bra chan­ser”

Hallands Nyheter - - Sporten - GUSTAV SJÖHOLM/TT

Ös­tersund ställs mot PAOK Thes­sa­lo­niki i playoff-spe­let till Europa Le­a­gue. – Det finns inga lät­ta mat­cher nu, men vi ser fram emot ut­ma­ning­en, sä­ger väns­te­ryt­tern Gabri­el So­mi

Ef­ter att ha be­seg­rat det tur­kis­ka stor­la­get Ga­la­ta­sa­ray och nu se­nast lux­em­burgs­ka Fo­la Esch vän­tar Gre­kland för Ös­tersund­spe­lar­na.

PAOK THESSALONIK, SOM slu­ta­de tvåa i gre­kis­ka li­gan för­ra sä­song­en, är den sista mot­stån­da­ren som Ös­tersund be­hö­ver be­seg­ra för att ta sig till grupp­spe­let i Europa Le­a­gue.

– Det känns otro­ligt ro­ligt. Nu har vi ba­ra PAOK kvar, se­dan är dröm­men där att få spe­la ett grupp­spel i Europa, sä­ger So­mi, som gjor­de det för­lö­san­de 1–1-må­let lux­em­burgs­ka Fo­la Esch i för­ra kvalom­gång­en. TT: Vad tror du om Ös­tersunds chans?

– Vi har bra chan­ser, själv­klart. Vil­ka vi än mö­ter har vi be­vi­sat gång på gång att ing­et är omöj­ligt och vi har en stor tro på oss själ­va, sä­ger han.

SJÄLV VET HAN in­te sär­skilt myc­ket om mot­stån­dar­la­get. Men an­tag­li­gen kan han få lä­ra sig mer av Ös­tersunds mitt­back So­ti­ri­os Pa­pa­gi­an­no­pou­los, som spe­lat just i PAOK.

– Han har sagt att det är en stor klubb i Gre­kland, sä­ger So­mi.

ÖS­TERSUND INLEDER playoff-spe­let på bor­ta­plan den 17 au­gusti. Re­tur­mö­tet sker en vec­ka se­na­re.

Det är in­te ba­ra äran som står på spel. Skul­le Ös­tersund be­seg­ra PAOK Thes­sa­lo­niki vän­tar grupp­spel, och en pris­sum­ma på 2,5 mil­jo­ner eu­ro, mot­sva­ran­de om­kring 24 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.