Skräp­mat Dan­marks se­ger­mål

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: När Dan­marks fot­bolls­her­rar tog Em-guld i Sve­ri­ge 1992 fi­ra­des det med Mc­do­nalds-be­sök ef­ter fi­nal­se­gern över Tyskland. 25 år se­na­re hop­pas de dans­ka fot­bolls­da­mer­na på ett nytt Em-guld. Men de äter skräp­mat re­dan fö­re fi­na­len mot Ne­der­län­der­na. Ef­ter var­je match har det ser­ve­rats piz­za och pom­mes fri­tes.

– Ef­ter mat­cher­na ska vi ha pom­mes. Det är en bra tra­di­tion, sä­ger San­ne Tro­els­gaard till ny­hets­by­rån Rit­zau.

Skräp­ma­ten, som även får sköl­jas ned med öl el­ler vin, är in­te ba­ra en bra tra­di­tion som ta­git Dan­mark till Em-fi­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.