Rus­ning ef­ter dans­ka fi­nal­bil­jet­ter

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Det råder fot­bolls­fe­ber i Dan­mark in­för sön­da­gens Em-fi­nal mot hem­ma­na­tio­nen Ne­der­län­der­na. Det dans­ka för­bun­det skri­ver på Twit­ter att de 1 000 fi­nal­bil­jet­ter som till­de­lats dans­ka sup­port­rar sål­de slut på ba­ra 20 mi­nu­ter.

”Det gläd­jer oss”, skri­ver dans­ka fot­bolls­för­bun­det.

Dan­mark tog sig till fi­na­len ef­ter ett nerv­kitt­lan­de straffsparks­av­gö­ran­de mot över­rask­ning­en Ös­ter­ri­ke i se­mi­fi­na­len. Fi­na­len spe­las på De Grolsch Ves­te-sta­di­on i Ensche­de, en are­na som tar in 30 000 åskå­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.