Lätt se­ger för Valinge

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

Valinge tram­pa­de ner gaspe­da­len och en su­ve­rän förs­ta halv­lek grund­la­de vins­ten.

Ör­by lig­ger sist och är en rik­tig slag­på­se i se­ri­en. Valinge, med match i be­nen mot Jitex i tis­dags, kun­de än­då vin­na.

– Vi gör en jät­te­bra förs­ta halv­lek och bär­gar se­gern där, sa To­bi­as Ek­dahl i Valinge, med för­flu­tet även i Ör­by.

Eri­ka Ot­ter­dahl, Moa Fors­berg, Le­e­na Pu­ra­nen och Ce­ci­lia Larsson nä­ta­de och hal­länds­kor­na gick till kom­for­ta­bel 4-0-led­ning i pa­us.

– För­svars­spe­let och att vi spe­lar loss snabbt i om­ställ­ning­ar­na, pe­ka­de Ek­dahl på som fram­gångs­fak­to­rer.

– I förs­ta ha­de Ör­by in­te ett en­da av­slut på mål, fort­sat­te han.

FAST ÖR­BY STRETADE emot bra i and­ra halv­lek.

– Det bör­ja­de reg­na i slu­tet av förs­ta och pla­nen blev rätt tung och det fick vi so­ta för. Vi ha­de ba­ra hun­nit med ett pass på gräs och det ut­nytt­ja­de Ör­by. Vi ha­de tröt­ta ben, men det ha­de jag näs­tan räk­nat med. Vi ha­de match i tis­dags och på den här ni­vån så sli­ter det. Än­då var det ing­et snack om sa­ken, me­na­de Ek­dahl. Hur är det att gå in med press­sen att man ba­ra SKA vin­na?

– Det är svårt. Det är in­te lätt ba­ra för att de ta­git noll po­äng och näs­tan släppt in 70 mål. Det är lätt att man går ner i tem­po mot ett sånt här lag.

En stark kol­lek­tiv in­sats med topp­jobb hos Jo­han­na Svensson och Ma­ria Jo­hans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.