Sjö­ha­ge förd till sjuk­hus

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 5 HAL­LAND: En rik­tigt sväng­ig match ut­spe­la­de sig i Gal­ta­bäck. Hem­ma­la­get fick nöja sig med 3-3 trots att 3-2 gjor­des i 88:e mi­nu­ten.

– När vi lig­ger un­der med 0-2 är man jät­te­glad för en pin­ne, men när vi lyc­kas vän­da till 3-2 är det ir­ri­te­ran­de att vi in­te får al­la tre po­äng­en, sa trä­na­re Pa­trik Wärm.

Löf­ta­da­len kvit­te­ra­de på straff - i se­kven­sen in­nan vil­le Gal­ta­bäck ha straff, men domaren blåste för film­ning. Mat­ti­as Lind­ström tog plats i mitt­för­sva­ret. – Han är ju över­skri­ven nu och kom­mer va­ra med i så många mat­cher han kan. Han kom­mer till­fö­ra jät­te­myc­ket.

Joakim Sjö­ha­ge var ock­så med i GBK men hans kväll slu­ta­de på sjuk­hus.

– Ett öp­pet sår i be­net, dob­bar­na fö­re. Det såg rik­tigt otäckt ut, sa Wärm.

Må­len för GBK gjor­des av Jo­nat­han Ek­wall, Emil Hans­son och Vik­tor Svensson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.