Bro­ad­way Ap­po­lo bäst –Viclan­co chans­spi­ken

Hallands Nyheter - - Sporten -

3 Sta­ro Ad­vi­sor Jo­li var rik­tigt bra som tvåa på 1.10,7/1609a från spets se­nast på Jä­gers­ro. Han fick tufft tryck sista 700 och blev ner­spee­dad av en häst som kom långt ut. 1 See­dorf OMF blir svår­stop­pad om han lyc­kas hål­la led­ning­en. 5 Food Mo­ney och Ulf Ohls­son när­mar sig en se­ger. Och, ru­ti­ne­ra­de Leif Wi­tasp har väl re­jält iord­ning­ställt när 4 Cool Kep­per ska ut på hem­ma­ba­nan. 2 BT´S Viclan­do har va­rit ute i V75 ut­an stör­re fram­gång­ar re­sul­tatmäs­sigt men 5-åring­en har sä­kert skaf­fat sig den hård­het som krävs för att nu vin­na i V75 – och han mö­ter in­te alls li­ka hårt mot­stånd nu som ti­di­ga­re. En chans­spik! 5 Mas­sitj lär in­te bli fa­vo­rit men han är kraf­tigt på gång och jag blir in­te för­vå­nad om 6-åring­en tar förs­ta se­gern i Björn Goops re­gi. Fa­vo­ri­ten 2 Vincent Zaz har in­te va­rit helt rums­ren på slu­tet men har hög ka­pa­ci­tet. Fem streck. 9 Nor­heim Fak­sen har täv­lat starkt på slu­tet och är gi­ven tip­set­ta. Han spi­kas ock­så på lil­la sy­ste­met. 7 Tek­no Jer­ken vann norskt mäs­ter­skap se­nast. 3 Pa­ve Faks är Ove A Lin­dqvist val. 6 Fas­te Vi­king är ry­sa­ren i gäng­et. 4 Bro­ad­way Ap­po­lo är en rik­tigt bra häst och trots åter starkt mot­stånd tror jag att han ba­ra vin­ner. Han är snabb ut men led­ning­en är ing­et mås­te. Jag sing­el­strec­kar. 1 Re Doc har myc­ket hög ka­pa­ci­tet för klas­sen, men det har va­rit en hel del strul ef­ter V75-se­gern i Kö­pen­hamn. Han kan bli het i spets, men är än­då mitt första­val. 2 Glo­bal Re­spons är lop­pets lu­ring. Han kan verk­li­gen av­slu­ta vasst och lä­get är per­fekt. Jag strec­kar en kvin­tett. 8 No­bal Amok har verk­li­gen vi­sat hög klass i Ro­bert Berg­hs re­gi och han är tip­set­tan i ett 5-stjär­nigt start­fält. 1 Ural kan le­da länge, då han är stark. 9 Trot Kro­nos har topp­form, 10 Reck­less är ry­sa­ren och 13 On Track Pi­ra­ten fa­vo­ri­ten.

THO­MAS SY­STEM

V75-1: 1, 3, 4, 5. Res: 6-2. V75-2: 2 BT´S Viclan­do. Res:6-9. V75-3: 1, 2, 5, 6, 7. Res: 8-3. V75-4: 3, 6, 7, 9. Res: 10-13. V75-5: 4 Bro­ad­way Ap­po­lo. Res: 6-2. V75-6: 1, 2, 3, 6, 8. Res: 9-4. V75-7: 1, 8, 9, 10, 13. Res: 7-12. Sy­ste­met är på 2000 ra­der och kos­tar 1000 kro­nor. Om man ock­så sing­el­strec­kar num­mer 9 Nor­heim Fak­sen i av­del­ning fy­ra blir det sy­ste­met på 500 ra­der och kos­tar då 250 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.