Mc­cart­ney trum­mar med Foo Figh­ters

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Un­der sin tid med The Be­at­les gjor­de sig Paul Mc­cart­ney känd för att spe­la bas med väns­ter­hänt grepp. Men sång­a­ren och låt­skri­va­ren har fler sträng­ar – el­ler kanske pu­kor – på sin ly­ra.

I en in­ter­vju med ET Ca­na­da be­rät­tar Foo Figh­ters att Mc­cart­ney spe­lar trum­mor i en låt på de­ras kom­man­de al­bum Concre­te and gold.

”Han är den mest fan­tas­tis­ka per­so­nen i värl­den. Han är en bra kil­le”, sä­ger sång­a­ren Da­ve Grohl.

En­ligt ban­det be­höv­de Paul Mc­cart­ney ba­ra två tag­ning­ar för att bli fär­dig med sin del av in­spel­ning­en.

Ti­di­ga­re har Da­ve Grohl i en Bbc-in­ter­vju be­rät­tat att ”värl­dens för­mod­li­gen störs­ta popstjär­na” kom­mer att sjunga på en av lå­tar­na på al­bu­met. Den per­so­nen ska dock in­te va­ra Paul Mc­cart­ney, och ban­det vill fort­sät­ta hål­la ar­tis­ten hem­lig.

Concre­te and gold släpps den 15 sep­tem­ber. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.