And­ra som ock­så valt bort li­ve­s­pel­ning­ar

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Avicii (Tim Bergling): Den svens­ke dj:n Avicii med­de­la­de i mars 2016 att han in­te läng­re kom­mer att tur­ne­ra, men fort­sät­ter med mu­si­ken. Han är känd för lå­tar som Le­vels och Wa­ke me up. * Mau­ro Scoc­co: Slu­ta­de tur­ne­ra 1989, men har se­dan dess synts till på sce­nen vid vis­sa till­fäl­len. Bland an­nat i fjol som gästar­tist i ”To­mas An­ders­son Wij spe­lar med”. * Nomy: Ar­tis­ten Nomy, som egent­li­gen he­ter Pa­trick Marquardt, be­rät­ta­de i en in­ter­vju med SVT för två år se­dan att han hit­tills har tac­kat nej till för­fråg­ning­ar om att upp­trä­da li­ve. Han får stor sprid­ning av sin mu­sik på in­ter­net. Lå­ten Cocai­ne har näs­tan 38 mil­jo­ner spel­ning­ar på Spo­ti­fy. *

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.