Ung tjej be­hö­ver hit­ta sig själv

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Den sur­re­a­lis­tis­ka dra­ma­ko­me­din ”Girl as­leep” byg­ger på en te­a­ter­pjäs med sam­ma namn. I cent­rum står den ta­fat­ta 14-åri­gen Gre­ta Driscoll (Bet­ha­ny Whit­mo­re), som in­te vill bli vux­en. Hon trivs med att gli­da om­kring med sin en­da vän El­li­ot, fjär­ran från ton­år­sli­vets snå­ri­ga ter­räng. Men när hen­nes för­äld­rar ord­nar en över­rask­nings­fest kas­tas hon plöts­ligt in i en skräm­man­de och ab­surd pa­ral­lell värld, där hon mås­te hit­ta sig själv. C MORE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.