Tar­ja Ha­lo­nen om vår roll i värl­den

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Tar­ja Ha­lo­nen var Fin­lands pre­si­dent un­der tolv år, och den förs­ta kvin­nan att le­da lan­det. Hon är känd som käm­pe för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. I ”Sommar i P1 ska hon pra­ta om nord­bor­nas roll i värl­den. P1 13.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.