FRUKOSTFLÄTAN

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs - Johan Eng­ström

VÅGRÄTT: 1. För­lä­gen 7. Skyd­dar fing­ret 8. Ses på fri fot 9. Dres­ser­bar del­fin 11. Stjärn­plats 12. Smak­lig fisk 13. Troll­gub­be 16. He­si­te­ra 18. Ut­gö­ra ett be­kym­mer 20. På väg 21. Vat­ten­ak­ti­vi­tet 22. Slä­pa på si­na håll 23. Kät­ten LODRÄTT: 1. Säljs av hä­la­re 2. Post­stäl­len 3. Gre­kisk skuld­gu­din­na 4. Ge­dig­na 5. God mo­ral 6. Vem som helst? 10. Sälg 14. Blir blott en dröm 15. Lig­ger till sängs 17. Kärl 19. Bud­ord 22. Adress­tec­ken

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.