Proffs på masker gäs­tar Ols­son

Hallands Nyheter - - Tv Guide - Omi Gib­ba

Eva von Ba­hr har fått Ro­bert Gustafs­son att bli hund­ra år gam­mal på film. Nu gäs­tar hon veckans av­snitt av ”Som­mar­kväll med Ric­kard Ols­son”.

Att bli no­mi­ne­rad till en Oscar, värl­dens mest pre­stige­fyll­da film­pris, är få svens­kar för­un­nat. Men ma­skö­ren Eva von Ba­hr har lyc­kats bli no­mi­ne­rad och snu­vad på pri­set två gång­er. Hon häng­er dock in­te läpp för det.

– Man kan ju ba­ra in­te bli led­sen för att man blir no­mi­ne­rad till en Oscar. Det är klart att jag gär­na ha­de åkt hem med pri­set, men att bli no­mi­ne­rad är stort i sig. Oscars­ga­lan är som Guld­bag­ge­ga­lan gång­er tio. Man får ny­pa sig li­te i ar­men när man är där, sä­ger hon.

Fil­mer­na som fått Eva von Ba­hr no­mi­ne­rad är ”Hund­ra­å­ring­en som klev ut ge­nom fönst­ret och för­svann” och ”En man som he­ter Ove”.

Foto: Jes­si­ca GOW/TT

Eva von Ba­hr i ar­be­te med en av mas­ker­na till fil­men om hund­ra­å­ring­en Al­lan Karls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.