NYA GRANNAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Tor­pa-kär­ra 6:13, Dal­vä­gen 16, Var­berg. Säl­ja­re: Glenn Ei­je Bo­rin och An­na Cat­ha­ri­na Bo­rin. Kö­pa­re: Jens Kristi­an Pe­ter­sen och To­ra Ja­kob­sen. Kö­pe­sum­ma: 2 050 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 650 000 (2015) kro­nor.

Mu­te 3:27, Ly­ser­na 14, Rolfstorp (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: An­ders Bengt Ce­der­waldh. Kö­pa­re: Jesper Tom­my Bo­din och An­na Char­lot­ta Ar­vids­son. Kö­pe­sum­ma: 700 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej

Skällåk­ra 5:28, Väs­ter­by­vä­gen 1, Värö­bac­ka. Säl­ja­re: Ma­rie Eli­sa­beth So­er­gel. Kö­pa­re: Oli­via Eli­sa­beth Ka­lén och Jo­nas Ka­lén. Kö­pe­sum­ma: 1 710 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 815 000 (2015) kro­nor.

Du­veslätt 5:2, Båts­mans­sti­gen 2, Ås­klos­ter. Säl­ja­re: Lennart Mel­cher An­ders­son och Bo­dil Mo­ni­ka Måhn­son. Kö­pa­re: Stig Olov Lars­son och Ann Kristin Sö­derlund. Kö­pe­sum­ma: 4 000 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 697 000 (2015) kro­nor.

Rä­vas­torp 2:7, Rä­vas­torp 3, Skäl­linge. Säl­ja­re: San­na Le­na Alex­an­dra Wright och Mar­cus Jon Ashley Wright. Kö­pa­re: Eva Ka­rin Su­san­ne An­ders­son och Leif Bru­no Ro­land Nordqvist. Kö­pe­sum­ma: 2 950 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 517 000 (2014) kro­nor.

Cy­lin­dern 12, Cy­lin­der­vä­gen 1, Var­berg (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: KB GRANATÄPPLET. Kö­pa­re: For­ti­no­va Kom­mer­si­el­la 1 AB. Kö­pe­sum­ma: 5 800 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 798 000 (2016) kro­nor.

Bua 32:42, Fis­ke­lia 11, Bua. Säl­ja­re: Lars Stu­re Al­freds­son. Kö­pa­re: Bernt Har­ry Sver­ker Sved­berg. Kö­pe­sum­ma: 4 000 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Span­narp 69:1, Span­narp 114, Tvåå­ker. Säl­ja­re: Jan Da­vid Borg. Kö­pa­re: Karl To­re To­bi­as­son och Rolf Inge To­bi­as­son. Kö­pe­sum­ma: 300 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 88 000 (2015) kro­nor.

Tvåå­kers-ås 4:104, Ram­sås­vä­gen 55, Träslövslä­ge. Säl­ja­re: Bo Lennart Hjal­mar Wirdéus. Kö­pa­re: Bo Lennart Hjal­mar Wirdéus Döds­bo. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 309 000 (2015) kro­nor.

Järn­möl­le 3:1, Järn­möl­le 21, Tvåå­ker. Säl­ja­re: Gun Vi­van Ma­ri­ann An­ders­son och Gustav Egon An­ders­son. Kö­pa­re: Eva Ann-char­lott An­ders­son och Carl Jo­han Fred­rik Se­gersten. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 825 000 (2014) kro­nor.

Ny­gård 1:95, Mar­bo­vä­gen 4, Var­berg. Säl­ja­re: Ann­mar­g­ret Lunds döds­bo. Kö­pa­re: Leif Michael Berglin och Van­ja Berglin. Kö­pe­sum­ma: 5 000 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 360 000 (2015) kro­nor.

År­näs 3:70, Tim­merås­vä­gen 15, Ås­klos­ter. Säl­ja­re: Ni­na Ann-christi­ne Ra­be och Martin Lars Ra­be. Kö­pa­re: Mo­ni­ca Vi­o­la En­berg och Bo Tor­björn En­berg. Kö­pe­sum­ma: 3 150 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 834 000 (2015) kro­nor.

År­näs 6:34. Säl­ja­re: Bern­to­ve Eli­as Gim­mers­ta. Kö­pa­re: Mar­got Bir­git­ta Gim­mers­ta. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 6691000 (2016)

Ma­len 1, Nep­tu­ni­vä­gen 12, Var­berg (fle­ra adres­ser finns). Säl­ja­re: Stig Ar­ne Rå­de­mar. Kö­pa­re: Stig Ro­bert Rå­de­mar. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 845 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.