Drömstart för den nye is­län­ning­en

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS TORNELL 010-471 51 49 at@hn.se

Vil­ken kross! När det väl loss­na­de så gjor­de det med be­sked. Halm­stads BK kör­de över Jön­kö­ping med 6–1 på Ör­jans vall och tog den störs­ta se­gern i Allsvenskan på tolv år.

– Vi har in­te fått med oss re­sul­ta­ten ti­di­ga­re, men det som gått stol­pe ut gick stol­pe in i dag, mys­te Igor Krulj ef­ter hans förs­ta se­ger som chefsträ­na­re i HBK.

Halm­stad vann pre­miä­ren i vå­ras mot Ös­tersund och har se­dan spe­lat 16 mat­cher i följd ut­an att vin­na.

Men när den ne­ga­ti­va tren­den väl vän­de så hand­la­de det om re­na ketchu­pef­fek­ten.

– Vi gjor­de en bra match och så myc­ket mer finns väl in­te att sä­ga. Jag är glad för kil­lar­nas skull som är vär­da det här ef­ter allt slit, sa Krulj.

HBK sat­te full fart från bör­jan, upp­träd­de ag­gres­sivt och pres­sa­de till­ba­ka Jön­kö­ping, som ver­ka­de tag­na på säng­en.

Det dröj­de ock­så ba­ra fem mi­nu­ter in­nan mål­vak­ten An­ton Cajtoft fick häm­ta den förs­ta bol­len ur nät­mas­kor­na.

JAPANEN KOSUKE KINOSHITA, som med den äran er­sat­te Niko­lai Al­ho på hö­ger­kan­ten, gjor­de en snygg två­fots­dribb­ling vid kort­lin­jen in­nan han ser­ve­ra­de bol­len till fram­stör­tan­de Andre­as Bengts­son, som sköt in 1–0.

Ba­ra drygt två mi­nu­ter se­na­re var det dags igen.

Kinoshita nick­skar­va­de fram bol­len till is­länds­ke de­bu­tan­ten Höskuldur Gunnlaugsson som sköt 2–0.

– En drömstart! Jag tog en chans och sprang in i pla­nen, men jag träf­fa­de in­te bol­len så bra. Det lu­ra­de nog mål­vak­ten, trod­de Gunnlaugsson ef­ter sitt förs­ta mål för sin nya klubb. Men HBK slog in­te av på tak­ten. Jo­han Ore­mo bredsi­da­de in 3–0 på vol­ley i 16:e mi­nu­ten på ett per­fekt in­lägg av Andre­as Bengts­son och strax där­på höll sig ny­till­skot­tet från Ge­f­le fram­me igen då han styr­de in 4–0 på Ki­nos­hitas skott. Då ha­de det gått 19 mi­nu­ter. – Det är in­te så myc­ket att vän­ta på när vi lig­ger där vi lig­ger. Vi har spe­lat bra så länge jag har va­rit här och i dag fick vi mo­men­tum ef­ter två ti­di­ga mål. Se­dan ha­de vi ing­en dipp hel­ler, kon­sta­te­ra­de Jo­han Ore­mo, som nu gjort tre mål på li­ka många mat­cher.

J-SÖD­RA FICK LI­TE mer att sä­ga till om un­der and­ra hal­van i förs­ta halv­lek, men ha­de ing­en skär­pa i av­slut­ning­ar­na.

Det ha­de där­e­mot hem­ma­la­get som öka­de på led­ning­en till 5–0 i 54:e mi­nu­ten då Ore­mo var fram­spe­la­re och Se­ad Hak­sab­no­vic av­slu­ta­re ef­ter en snabb om­ställ­ning.

Abou­ba­kar Kei­ta gjor­de se­dan li­te väl en­kelt 6–0 i 69:e mi­nu­ten se­dan gäs­ter­nas Sti­an Aasmund­sen mis­sat en bak­åt­pass­ning.

I slu­tet fick Jön­kö­ping ett tröst­mål ef­ter att Da­ryl Smy­lie kru­tat in bol­len från straff­om­rå­des­lin­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.