Vinberg tap­pa­de kon­takt med top­pen

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OS­KAR SKEPPSTEDT karl-os­kar.skeppstedt@hn.se

Det skilj­de ba­ra fem po­äng la­gen emel­lan in­för mat­chen. Men Sä­ve­da­len på bor­ta­plan blev för svårt för Vinberg som för­lo­ra­de med 3-0.

SÄ­VE­DA­LEN VINBERG

(2-0)

3 0

Vinberg mis­sa­de öp­pet mål ti­digt i and­ra halv­lek ef­ter att lag­kap­te­nen Mal­kolm Karls- son spe­lats fri. Mis­sar man så­da­na chan­ser är det svårt att ta po­äng mot se­ri­etvå­an Sä­ve­da­len. Dess­förin­nan ha­de hem­ma­la­get gjort 1-0 på straff i förs­ta halv­lek.

– Vi ha­de li­te svårt att stå emot. Spe­ci­ellt i förs­ta där vi tap­par bol­lar i fel lä­gen och åker på bak­läng­es­mål, sa trä­na­re Michael Svens­son.

1-0 BLIR 2-0 när Sä­ve­da­len får ett fri­lä­ge ef­ter att Vin­bergs mitt­back hal­kat. Trots un­der­läge och tunga hu­vu­den för­sök­te Vinberg hit­ta lä­gen i and­ra.

– Vi lyc­kas ska­pa chan­ser, men vi för­val­tar dem in­te. Vi får kri­ga hårt för de chan­ser vi får ock­så, be­rät­tar han.

– Vi har någ­ra bra lä­gen att re­du­ce­ra i and­ra. Vi har ett par nic­kar i rib­ban bland an­nat, men de är tunga att bry­ta ner.

VINBERG FORT­SAT­TE ATT för­sö­ka ska­pa lä­gen för att nå re­du­ce­ring, men Sä­ve­da­len sat­te spi­ken i kis­tan ef­ter en om­ställ­ning där Vinberg ha­de flyt­tat fram för myc­ket folk.

– Vi är li­te om­stän­di­ga i of­fen­si­ven tyc­ker jag. Men men, det är ba­ra att bi­ta ihop och kom­ma igen, sa Michael Svens­son.

Bild: GLENN T UNGER

NOL­LA­DE. Vinberg släpp­te in tre mål bak­åt och miss­lyc­ka­des med att gö­ra eg­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.