Var det bätt­re vä­der förr? HN har grot­tat ner sig i den lo­ka­la histo­ri­en

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - TEXT: OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

SOMMARVÄDRETS HISTO­RIA: VIL­KET ÅRTIONDE VAR BÄST EGENT­LI­GEN?

De fles­ta har väl min­nen av de där var­ma som­rar­na från barn­do­men. Men hur har det egent­li­gen var­ber­ga­re­sett ut de se­nas­te åren? Var det verk­li­gen bätt­re förr?

– San­ning­en är att som­rar­na har va­rit gans­ka li­ka varand­ra, med vis­sa små un­dan­tag så klart, sä­ger Sver­ker Hell­ström, kli­ma­to­log på SMHI.

I stun­der­na av vad som känns som en av de säms­ta som­rar­na i man­na­min­ne är det lätt lå­ta tan­kar­na vand­ra till­ba­ka till upp­väx­tens tid, då allt var li­te enkla­re och som­rar­na li­te bätt­re.

– Folk har nog all­tid tänkt på det vi­set, om de­ras barn­doms var­ma som­rar. Och hi­sto­riskt sett har vi så klart sett pe­ri­o­der av bätt­re som­rar och vis­sa av oss rå­ka­de ju växa upp då, sä­ger Sver­ker Hell­ström.

Bild: PRI­VAT Bild: ARKIV Bild: ARKIV

nåd­de 19 gra­der bå­de ju­li och augusti Me­del­tem­pe­ra­tu­rer­na SOM­MA­REN -55. mitt. under år­tion­dets för TROTSANDE SOM­RAR. Bitt­ra vint­rar in­led­de 40-ta­let i Var­berg, men som­rar­na var för­hål­lan­de­vis var­ma. Mot år­tion­dets slut var det sä­kert många som tog bi­len ner till Apel­vi­ken för li­te sol och bad. SOMMARTIDER, NEJ, NEJ. Tren­digt bad­mo­de hjälp­te ty­värr in­te de sva­la som­rar­na på 60-ta­let. -62 och -65 var sär­skilt sva­la, med snittem­pe­ra­tu­rer under 15 gra­der. BÖLJANDE VARMT. Att Var­bergs stad lig­ger nä­ra ha­vet var nog många gla­da över på 70-ta­let. Som­rar­na -75 och -76 var rik­tigt fi­na och sär­skilt i augusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.