In­för P-au­to­mat!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

PARKERING. Nu är det­ta trött­samt! Att man in­te kan va­ra natt­be­sö­ka­re i Var­berg, bl.a Brunns­berg, ut­an att kun­na gö­ra rätt för sig! Näs­tan var man än kom­mer i Var­berg så gäl­ler P-ski­va men hur är det för dem som har be­sö­ka­re i fle­ra da­gar?

Det är in­te ok att gå ut var 6.e tim­ma och änd­ra pski­va när man är be­sö­ka­re! Då vill ju själv­klart al­la gö­ra rätt för sig så man kan be­ta­la ut­an att be­hö­va få bö­ter.

Skaf­fa en mo­dern au­to­mat som man kan t.ex an­vän­da; sms, app el­ler be­ta­la kon­tant/kort.

Det­ta ha­de upp­skat­tats av många!

Of­ta be­sö­ka­re i Var­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.