Fak­ta: Sim­sta­di­on

Hallands Nyheter - - Varberg -

* 1920: Var­bergs Gif an­ord­nar vid den här ti­den sim­täv­ling­ar till havs. * 1932: Stor­sten­brot­tet blir ba­dan­lägg­ning, som vid det här la­get en­bart är en grop med vat­ten.

* 1936: Den förs­ta upp­rust­ning­en av det som ska bli Sim­sta­di­on star­tar.

* 1945: Var­berg an­ord­nar svens­ka mäs­ter­ska­pen i sim­ning, vil­ket Var­berg ock­så får äran att gö­ra år 1947 och 1951.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.