50-TA­LET

Hallands Nyheter - - Varberg -

50-ta­lets bör­jan eka­de sitt år­tion­des fö­re­gång­a­re med fem be­gyn­nan­de som­rar som låg under 15-gra­der­strec­ket. Ef­ter­krigs­ti­dens barn upp­lev­de först ett milt kli­mat, men ba­ra till en bör­jan. 1955 kom år­tion­dets bäs­ta som­mar­må­na­der med snittem­pe­ra­tu­rer på runt 19 gra­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.