60-TA­LET

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Det bör­ja­de in­te sär­skilt varmt och skönt för det Be­at­les­hy­ste­ris­ka år­tion­det och från -62 till och med -65 snit­ta­de tem­pe­ra­tu­rer­na knappt över 15 gra­der. Och reg­na­de gjor­de det ock­så. I augusti -63 föll näs­tan 200 mm från him­me­len. – Ky­la och regn hör ju of­ta ihop och det såg vi myc­ket av på 60-ta­let. Men det blev en sista varm som­mar för 60-ta­let. På mån­land­ning­ens år 1969 ste­ga­de gra­der­na änt­li­gen över 15. Ett stort kliv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.