00-TA­LET

Hallands Nyheter - - Varberg -

* För dem som över­lev­de mil­len­nie­bug­gen vän­ta­de sta­bi­la som­rar och än­nu en vär­me­böl­ja. Och den kom ti­digt. 2002 väl­kom­na­de än­nu en het som­mar och åter­i­gen nåd­de augusti över 20-gra­der­strec­ket. Vär­men höll i sig och under som­ma­ren 2006 var det dags igen. Än­nu en vär­me­böl­ja och näs­tan en snittem­pe­ra­tur på 20 gra­der. 19,9 fick helt en­kelt du­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.