STRANDAD

Hallands Nyheter - - Varberg -

PÅ GRUND. En ka­ta­ma­ran lig­ger på grund ut­an­för Fril­le­sås Strå­val­la strand se­dan lör­da­gen den 29 ju­li. En van seg­la­re på väg från Dan­mark till Gö­te­borg skulle ank­ra för nat­ten men ham­na­de fel och fick hjäl­pas iland av Sjör­ädd­ning­en ef­ter att bå­ten kom­mit in på grunt vat­ten och rod­ret ta­git ska­da. Bå­ten har säk­rats på plats och bärg­ning ska ske i vec­kan.

Bild: ALINE LESSNER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.