80-TA­LET

Hallands Nyheter - - Varberg -

Det bör­ja­de helt okej. I syn­ner­het när som­rar­na -82 och -83 bjöd på runt 18 plus. Men det vän­de snabbt. – Från -84 till -87 var det rik­tigt då­ligt. Kal­la som­rar och kal­la vint­rar för den de­len. Men det är ju så väd­ret fun­ge­rar, det går all­tid upp och ner. Och det gick till slut upp för 80-ta­let. Under det sista året av Hård­roc­ka­re vs Synt­ha­re-kri­gets tid kom en rik­tig ka­non­som­mar, in­ledd av en ovan­ligt mild vin­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.