Två män greps ef­ter fest­bråk

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: I sam­band med nå­gon form av fi­ran­de på Get­terön vid klockan 14.30 på mån­da­gen sågs en fest­klädd kvin­na upp­rörd och skri­kan­de med nå­gon form av ska­da.

– Hon upp­gav för någ­ra per­so­ner att hon bli­vit sla­gen och hon var hy­ste­risk, sä­ger Ste­fan Gustavs­son, po­li­sens pressta­les­man.

Det he­la av­slu­tas med att två män greps och nu är det upp till po­li­sen att re­da ut hän­del­sen som ru­bri­ce­ras som miss­han­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.