10-TA­LET

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Precis som he­la 00-ta­let har vår se­nas­te nu­tid bju­dit på gans­ka bra som­rar. Samt­li­ga ju­li- och au­gusti­må­na­der har va­rit var­ma­re än 15 gra­der i snitt och i ju­li 2014 snit­ta­de tem­pe­ra­tu­ren än­nu en gång över 20 gra­der. Siff­ror för årets vä­der finns till och med ju­ni, som en­ligt Sver­ker Hell­ström var ty­pisk svensk. – Ju­ni var aning­en blå­si­ga­re än van­ligt. Men an­nars var den som van­ligt osta­dig och väx­lings­rik. Svensk som­mar, helt en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.