För­sök­te stjä­la mc – av­bröts

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Det var vid 01-ti­den nat­ten till mån­dag som ett vitt­ne såg hur fle­ra per­so­ner så­ga­de sön­der ett lås till en mo­tor­cy­kel och lyf­te in den i en vit skåp­bil. Mo­tor­cy­keln stod par­ke­rad på Sten­falks­ga­tan i Fal­ken­berg. Av nå­gon an­led­ning läm­na­de de plat­sen en kort stund, och under den ti­den kom po­lis till plat­sen och kun­de kon­tak­ta mo­tor­cy­kelns äga­re som tog till­ba­ka den. Skåp­bi­len togs i be­slag för en tek­nisk ut­red­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.