”Våld­sam kränk­ning”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

NORDKOREA. Nordkorea ser de nya Fn-sank­tio­ner­na mot re­gi­men som en ”våld­sam kränk­ning” av lan­dets su­ve­rä­ni­tet.

Det blir inga för­hand­ling­ar om kärn­va­pen­pro­gram­met så länge Nordkorea kän­ner sig ho­tat av USA, he­ter det.

”Vi läg­ger in­te vår för­må­ga till nuk­leär av­skräck­ning i själv­för­svar på för­hand­lings­bor­det”, ly­der den of­fi­ci­el­la re­ak­tio­nen från Pyon­gy­ang en­ligt den stat­li­ga ny­hets­by­rån KCNA.

I lör­dags rös­ta­de FN:S sä­ker­hets­råd en­häl­ligt ja till tuf­fa­re sank­tio­ner ef­ter de se­nas­te ro­bot­tes­ter­na. (Tt-afp-reu­ters)

FO­TO: AP/ARKIV

Nord­ko­re­as ledare Kim Jong-un. Re­gi­men har nu gjort klart att den ser nya Fn-sank­tio­ner som en kränk­ning av lan­dets su­ve­rä­ni­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.