Oklart om Borg-an­mäl­ning­ar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Ef­ter skan­dal­fes­ten hop­par Anders Borg nu även av det pre­stige­ful­la upp­dra­get i fi­nansjät­ten Ci­tigroup. Men det är fort­fa­ran­de oklart om po­li­sen kom­mer att gå vi­da­re med an­mäl­ning­ar­na mot ho­nom.

– Jag kom­mer att tit­ta ige­nom det här nu och av­vak­ta om fler upp­gif­ter kom­mer in, sä­ger po­lis­in­spek­tör Magnus Bern­tsen, som är an­sva­rig för­un­der­sök­nings­le­da­re.

FO­TO: TOM GILBERT/AP

Föröd­el­se i Tul­sa i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.