Re­gi­men ja­gar ”le­go­sol­da­ter”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

VENEZUELA. I Venezuela ja­gar re­ge­rings­styr­kor nu ”le­go­sol­da­ter” som är på fri fot med va­pen ef­ter hän­del­ser­na på en mi­li­tär­för­lägg­ning i helgen.

Om­kring 20 man led­da av en ti­di­ga­re of­fi­cer tog ti­digt i sön­dags till va­pen på en för­lägg­ning i sta­den Va­len­cia väs­ter om Ca­racas.

Pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ros upp­gav att två av re­vol­tö­rer­na dö­dats och åt­ta gri­pits. De tio som ska ha kom­mit un­dan med va­pen från för­lägg­ning­en kal­la­des för ”le­go­sol­da­ter” av Ma­du­ro, i hans tv-show som sänds var­je vec­ka. (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.