Tor­na­do drog fram i Okla­ho­ma

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

USA. Ett 30-tal per­so­ner har ska­dats och fått tas till sjuk­hus se­dan en tor­na­do dra­git ge­nom de­lar av Tul­sa i Okla­ho­ma, cen­tra­la USA, rap­por­te­rar fle­ra me­di­er och hän­vi­sar till lo­ka­la myn­dig­he­ter. I de värst drab­ba­de stads­de­lar­na i syd­öst­ra Tul­sa be­rät­tar in­vå­na­re att stormen dra­git fram ”som ett rak­blad” bland trä­den, en­ligt tv-ka­na­len Fox News. Det rap­por­te­ras även om bygg­na­der som ska­dats och bi­lar som välts över än­da. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.