SJUÅRING KÖR­DE TVÅ KILO­ME­TER I OSLO.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En sjuåring kör­de för­äld­rar­nas bil näs­tan två kilo­me­ter i Oslo. – Så­väl poj­ken som bi­len och and­ra tra­fi­kan­ter kla­ra­de sig tur­samt nog oskad­da, sä­ger in­sats­le­da­re Ste­i­nar Hus­vik vid Oslo­po­li­sen till nors­ka ra­di­on.

Nå­gon som kän­de igen bar­net lar­ma­de och när po­li­sen kom dit ha­de and­ra re­dan satt stopp för re­san.

– Det jag vet är att han ha­de fått tag på nyck­lar­na hem­ma och gått ut och satt sig i bi­len, sä­ger Hus­vik till Af­ten­pos­ten.

För­äld­rar­na ska nu ha fått för­ma­ning­ar om hur de ska för­va­ra nyck­lar­na i fram­ti­den. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.