BEMÄRKELSEDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* I dag in­fal­ler Lyc­kans dag, Hap­pi­ness hap­pens day, egent­li­gen ”lyc­kan hän­der­da­gen”. Den in­stif­ta­des 1997 av or­ga­ni­sa­tio­nen Sec-ret So­ci­e­ty of Hap­py Pe­op­le, ut­i­från tan­ken att många män­ni­skor egent­li­gen är myc­ket lyck­li­ga­re än de vi­sar. Så ut och vi­sa världen om ni är lyck­li­ga i dag, folk!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.