Li­te om:

Lin­da Hellquist

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Ål­der: 39 år. * Bor: Vä­ners­borg. * Fa­milj: Två barn. * Gör: Ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re för Giving Pe­op­le. * In­tres­sen: Va­ra med mi­na barn, um­gås med vän­ner, gre­ja i träd­går­den, re­sa, lä­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.