Eli­as­son nä­ra Bri­stol Ci­ty

Niclas Eli­as­son, 21, läm­nar IFK Norr­kö­ping. Han upp­ges va­ra på plats hos Bri­stol Ci­ty där han ge­nom­går den ob­li­ga­to­ris­ka lä­kar­un­der­sök­ning­en och för­hand­lar om sitt per­son­li­ga kon­trakt. En­ligt sam­man­stäm­mi­ga upp­gif­ter är af­fä­ren värd 20 mil­jo­ner kro­nor.

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - HENRIK SKIÖLD/TT MATTIAS NILS­SON mattias.nils­son@hn.se

Niclas Eli­as­son har under se­na­re tid va­rit hög­ak­tu­ell för en flytt till den eng­els­ka Cham­pi­ons­hip­klub­ben där han blir lag­kam­rat med Gustav Eng­vall.

Över­gång­en blir klar in­om kort.

– Vi har känt att det har va­rit gans­ka nä­ra gans­ka länge. Han är i stort sett ba­ra for­ma­li­te­ter från att kom­ma över­ens med en an­nan klubb. För till­fäl­let får vi nog räk­na bort Niclas, sä­ger IFK:S as­si­ste­ran­de trä­na­re Ste­fan Hell­berg till If­kap­pen Pe­king In­i­från.

KÄLLOR BEKRÄFTAR FÖR TT att klub­ben är Bri­stol Ci­ty.

U21-lands­lags­man­nen fick sitt all­svens­ka ge­nom­brott under vå­ren och er­sätts av Alex­an­der Ja­kob­sen, ny från dans­ka Vi­borg, i kväl­lens match mot AFC Eskilstu­na på Öst­gö­ta­por­ten.

Eli­as­son kom till IFK Norr­kö­ping på lån från AIK för­ra sä­song­en och köp­tes loss från AIK i hös­tas.

NÄR HN FÅR tag på ex-ff­fa­ren på te­le­fon är han få­or­dig och vill in­te gå in på var han geo­gra­fiskt be­fin­ner sig:

– Jag kan in­te ut­ta­la mig om nå­got. Jag kan hö­ra av mig när vi kan pra­ta om det, sä­ger Niclas Eli­as­son.

Bild: MICHAEL ERICHSEN

LÄM­NAR. Allt ty­der på att mat­chen mot IFK Gö­te­borg för­ra sön­da­gen blir Niclas Eli­as­sons sista i Norr­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.