Sil­ver­holt bör­jar om – flyt­tar till Gö­te­borg

Hallands Nyheter - - Sporten - JAN-OWE WIKSTRÖM 010-471 51 61 jow@hn.se

Hans kar­riär har va­rit kan­tad av ska­dor. Nu gör Halm­stads BK:S an­fal­la­re Si­mon Sil­ver­holt, 24, en om­start – i Gais.

– Det här är för­hopp­nings­vis Si­mons chans att ef­ter al­la ska­d­e­pro­blem kom­ma till­ba­ka till elit­fot­bol­len så vi öns­kar ho­nom lyc­ka till, kon­sta­te­rar Hbk-ord­fö­ran­den Tony Karlsson när för­hand­ling­ar­na under mån­da­gen med Su­pe­ret­tan­klub­ben var kla­ra.

– Vi har haft en bra di­a­log med Si­mon och för­stått att det här var hans vil­ja när han viss­te att han var gans­ka långt ifrån en start­plats. Och med ett ut­gå­en­de kon­trakt ha­de vi med stor san­no­lik­het in­te för­längt det så det­ta var det bäs­ta för al­la par­ter, för­kla­rar Tony, där Sil­ver­holt re­dan i går ska ha trä­nat med sitt nya lag.

SI­MON KOM TILL HBK som ta­lang­full yt­ter­mitt­fäl­ta­re från BK Astrio 2010 och tog kli­vet upp i A-trup­pen 2013. Men ska­da på ska­da, fot och ax­el i fjol och se­nast en fo­to­pe­ra­tion i ja­nu­a­ri som gjor­de att han mis­sa­de he­la för­sä­song­en och sto­ra de­lar av vår­sä­song­en, gjor­de att spel­ti­den blev be­grän­sad.

Men nu blir allt­så Gais näs­ta klub­ba­dress där han ska va­ra spel­klar till tis­da­gens bor­t­a­match mot Ös­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.