Roos hop­pas på fi­nal

Hallands Nyheter - - Sporten - CARL GÖRANSSON TT

Kul­stöt­ning är verk­li­gen li­ka kul som det lå­ter. I al­la fall om man frå­gar Fan­ny Roos – som har sik­tet in­ställt på att nå Vm-fi­nal.

22-åri­ga Fan­ny Roos har re­dan in­för VM lyc­kats med mer än vad hon ha­de kun­nat hop­pas på in­för sä­song­en. Först knep hon en fjär­de­plats i in­om­hus-em i vå­ras och i som­mar kom en ef­ter­läng­tad me­dalj när hon vann guld i U23-EM.

Hon trä­nas av suc­céträ­na­ren Vés­te­inn Hafs­te­ins­son, som bland an­nat lig­ger bakom Daniel Ståhls dis­kus­fram­gång­ar. Is­län­ning­en be­skri­ver Fan­ny Roos som en ma­skin som kan stö­ta ku­la he­la da­gen.

Roos ba­ra skrat­tar när hon får hö­ra lik­nel­sen:

– Ja, jag gil­lar att stö­ta myc­ket, som mest uppe­mot hund­ra på en trä­ning. Det är gans­ka många om man jäm­för med kon­kur­ren­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.