Kvälls­fi­nal pas­sar Duplan­tis

Hallands Nyheter - - Sporten - CARL GÖRANSSON TT

”Det av­gö­ran­de för hur det kom­mer att gå i fi­na­len är hur krop­pen or­kar”

GREG DUPLAN­TIS

Ton­å­ring­ar är in­te di­rekt kän­da för att va­ra mor­gon­pig­ga och 17-åri­ge Ar­mand Duplan­tis är ing­et un­dan­tag. Tur då att Vm-fi­na­len i stavhopp av­görs på kväl­len. på för­mid­da­gen gjor­de in­te sa­ken lät­ta­re.

– Han är en kvälls­män­ni­ska och gil­lar myc­ket mer att hop­pa då. Vi bru­kar till och med hop­pa på kväl­lar­na när vi trä­nar i Lou­i­si­a­na, spe­ci­ellt på vår och som­mar när det är så varmt, sä­ger Greg Duplan­tis.

Han tror att den värs­ta ner­vo­si­te­ten har lagt sig in­för Vm-fi­na­len.

– Kval är stres­san­de med myc­ket ne­ga­tiv press. Ba­ra då­li­ga sa­ker kan hän­da och det en­da man kan gö­ra är att stru­la till det. När ”Mon­do” lug­nar sig kom­mer han va­ra bätt­re.

AR­MAND DUPLAN­TIS TOG sig över 5,70 i sista kval­hop­pet och har för­hopp­ning­ar om att ta me­dalj i da­gens fi­nal. Men det var många riv­ning­ar i kva­let där den svenska­me­ri­kans­ka su­per­ta­lang­en gjor­de to­talt tio hopp.

– Det av­gö­ran­de för hur det kom­mer att gå i fi­na­len är hur krop­pen or­kar. Han är en ung kil­le med in­te så myc­ket mus­kel­re­ser­ver och gjor­de många hopp i går, dess­utom på höga höj­der, sä­ger Greg Duplan­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.