Fak­ta:

Da­vid F Sandberg

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* * * *

Bild: CHRIS PIZZELLO

Född: 1981 i Jön­kö­ping. Bak­grund: Som barn lå­na­de han sin fars Vh­sc-ka­me­ra för att gö­ra eg­na fil­mer till­sam­mans med kom­pi­sar­na. I ton­å­ren job­ba­de han i vi­de­o­af­fär och ha­de till slut tjä­nat till­räck­ligt myc­ket peng­ar för att kö­pa en egen vi­de­o­ka­me­ra. Bör­ja­de snart gö­ra eg­na kort­fil­mer.

Mil­stol­par: Den ani­me­ra­de kort­fil­men För bar­nen, som 2006 blev en stor hit på Youtu­be, men togs bort på grund av den ”barn­för­bjud­na” prä­geln. Näs­ta kort­film, Vad tyst det blev, sågs av än­nu fler på Youtu­be och fick fle­ra pri­ser. Gjor­de till­sam­mans med hust­run Lotta Los­ten 2013 låg­bud­get­s­kräc­ki­sen Lights out i pa­rets lä­gen­het. Fil­men blev en vi­ral suc­cé och start­skot­tet till hans Hol­ly­wood­kar­riär.

Ak­tu­ell med: Fil­men An­na­bel­le: Cre­a­tion som har svensk bi­opre­miär 9 augusti. HAR GÅTT LÅNGT. Da­vid F Sandberg gjor­de låg­bud­get­fil­mer hem­ma i lä­gen­he­ten i Sve­ri­ge. Nu är han Hol­ly­woodre­gis­sör med skräck­fil­men An­na­bel­le: Cre­a­tion som se­nas­te pro­jekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.