Svärd­fisk kan ha svul­tit ihjäl

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

NATUR. Svärd­fis­ken som hit­ta­des av sim­sko­le­barn i Fals­ter­bo­ka­na­len i Skå­ne för­ra vec­kan ha­de ing­en mat i ma­gen, vi­sa­de en dis­sek­tion som ut­förts på Bi­o­lo­gis­ka mu­se­et i Lund.

– Den var tom, vil­ket var en över­rask­ning, vi ha­de vän­tat oss en fylld mage. Den kan ha svul­tit ihjäl, sä­ger mu­sei­in­ten­dent Ma­ria Mo­sta­di­us till SVT Nyheter Skå­ne.

För­kla­ring­en kan va­ra att den tro­pis­ka fis­ken haft svårt att hit­ta fö­da och den ovan­ligt lå­ga vat­ten­tem­pe­ra­tu­ren kan ha gjort det än­nu svå­ra­re för den att kla­ra sig. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.