Många dö­da i skjut­ning i kyr­ka

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

NIGERIA. Be­väp­na­de män har skju­tit ihjäl el­va per­so­ner i en ka­tolsk kyr­ka i Ozu­bu­lu, nä­ra sta­den Onits­ha, i syd­öst­ra Nigeria.

Yt­ter­li­ga­re 18 per­so­ner har ska­dats, en­ligt myn­dig­he­ter­na.

En­ligt vitt­nen rör det sig om fem maske­ra­de män som stor­ma­de kyr­kan och bör­ja­de skju­ta om­kring sig. Del­sta­tens po­lis­myn­dig­het sä­ger att bak­grun­den till då­det, som in­träf­fa­de ti­digt i går mor­se, är en fejd mel­lan oli­ka per­so­ner. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.