15

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

ITA­LI­ENS­KA BRANDMÄN

har gri­pits på Si­ci­li­en miss­tänk­ta för falsklarm och vis­sa även för att med­ve­tet ha star­tat brän­der. En­ligt po­li­sens ut­re­da­re är mo­ti­vet att de har för­sökt tjä­na ex­tra peng­ar då de en­ligt av­ta­let med sta­ten får tio eu­ro ex­tra i bonus för var­je timme som de ar­be­tar i nödsi­tu­a­tio­ner.

Rädd­nings­tjäns­ten fat­ta­de miss­tan­kar när de upp­täck­te att grup­pen av brandmän an­mäl­de ett onor­malt stort an­tal ut­ryck­ning­ar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.